FAQ

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI:

Consiliul Județean Iași s-a înființat în anul 1992

Prima atestare documentară a județului Iași a fost în 1408.

Are sediul social în Municipiul Iași, Județul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, precum şi codul de înregistrare fiscală 4540712.

Persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;

subiect juridic de drept fiscal;

Titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acestuia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

UAT Județul Iași este situat în partea de nord-est a României, în Podişul Moldovei. Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râurile Moldova şi Siret, iar la est, de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica Moldova). Teritoriul judeţului se află la intersecţia paralelei 470 N cu meridianele 27-280 E, învecinându-se cu judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ şi Vaslui.

Având o suprafaţă de 5477 Kmp (2,3% din teritoriul României), judeţul Iaşi se plasează între judeţele medii ca întindere (locul 23), iar din punct de vedere al populaţiei (947.583 locuitori cu domiciliu în județ la 1.07.2019, respectiv 4,3% din totalul pe ţară), se situează pe locul 2 (după municipiul Bucureşti).

Județul Iași are în componență un număr de 98 de UAT-uri, dintre care 5 localități urbane și 93 localități rurale, astfel: 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei), 93 comune şi 418 sate.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord cu utilizarea site-ului în continuare.

Politică de confidențialitate